Tryck på ESC för att stänga

Isodrän – Vad är Isodrene?

Isodren är ett syntetiskt isoleringsmaterial av expanderad polystyren (EPS) som har utformats för att uppfylla kraven för brandklass O. Isodrene disc är en isoleringsprodukt som består av små, runda skivor av EPS. Den är utformad för att användas i tillämpningar där ett högt R-värde krävs på ett begränsat utrymme. Du hittar olika typer av isodrän hos Markgrossen.

Hur mycket isolerar isodren?

Ett materials värmebeständighet mäts i termer av dess R-värde. Ju högre R-värde, desto effektivare är isoleringen när det gäller att förhindra värmeförlust.

Generellt sett gäller att ju högre densitet ett isoleringsmaterial har, desto högre blir dess R-värde. Andra faktorer som tjocklek och installationsmetod måste dock också beaktas.

Enligt tillverkaren har Isodrene ett R-värde på 3,6 per tum. Detta innebär att ett typiskt 12-tums tjockt lager av isodren skulle ha ett R-värde på 43,2.

Vad är tjockleken på en isodrenskiva?

Isodrenpaneler finns i tjocklekar på 2, 3, 4 och 6 tum.

Hur mycket kostar Isodrene per kvadratmeter?

Priset på isolering varierar beroende på ett antal faktorer, bland annat typ och tjocklek på isoleringen, klimatzonen där den kommer att användas och om det finns rabatter eller incitament.

Enligt tillverkaren kostar Isodrene 2,50 dollar per kvadratfot (11,1 cent per kvadratmeter) installerad.

Isodren kostar 2,50 dollar per kvadratfot, så en typisk panel på 2 meter gånger 1 meter kostar 5 dollar. Priserna kan dock variera beroende på panelens tjocklek och den installationsmetod som används.

Hur lägger man Isodrene?

Det finns några olika sätt att installera Isodrene:

 • Med lim: Denna metod innebär att isoleringsplattorna fästs på ytan med ett lim
 • Med furringlister: Vid denna installationsmetod fästs furringlister på ytan och isoleringspanelerna fästs sedan på furringlisterna
 • Utan furringlister: I det här fallet läggs isoleringsskivorna helt enkelt mot varandraoch fästs på ytan med ett självhäftande material

Olika typer av Isodrän

Det finns tre olika typer av Isodrene:

 • Standardisodren: Den är den vanligaste typen av isodren och finns i tjocklekarna 2, 3, 4 och 6 tum
 • Isodrenskiva: Detta är en högpresterande isoleringsprodukt som består av små, runda skivor av EPS. Den är avsedd att användas i tillämpningar där ett högt R-värde krävs på ett begränsat utrymme
 • Isodrene super: Detta är den mest högpresterande typen av isodrene och finns i tjocklekar på 2, 3 och 4 tum

Alla tre typerna av isodren har ett R-värde på 3,6 per tum.Priset på isodren varierar beroende på typ, tjocklek och installationsmetod. Isodrenskiva är den dyraste typen av isodren och kostar 2,50 dollar per kvadratfot installerad.

Vilka är fördelarna med att använda isodren?

Isodren har ett antal fördelar jämfört med andra isoleringsmaterial:

 • Det har ett högt R-värde, vilket innebär att det är mycket effektivt för att förhindra värmeförluster
 • Det är tillverkat av EPS, som är ett återvinningsbart material
 • Det är lätt att installera och kräver inga specialverktyg eller någon särskild utrustning
 • Det avger inga skadliga gaser eller kemikalier under eller efter installationen

Vilka är nackdelarna med att använda isodren?

Det finns några potentiella nackdelar med att använda isodren:

 • Det är ett syntetiskt material, så det är kanske inte lika miljövänligt som vissa andra isoleringsmaterial
 • Det är dyrare än vissa andra isoleringsmaterial
 • Det är brandfarligt, så det måste installeras noggrant i enlighet med lokala brandföreskrifter