Tryck på ESC för att stänga

Är det lönsamt att hyra ut sin bostad?

Denna fråga har man många gånger försökt besvara. Krasst sett kan man säga att fastighetsinvesteringar alltid är goda investeringar så länge det politiska klimatet är bra. Med detta menar vi att investeringarna bör ske i ett säkert land med ett liberalistiskt styre. Om du också ska hyra ut bostaden bör du tänka till både en och två gånger.

Det är nämligen svårt att hitta bra hyresgäster, speciellt när det handlar om kortidsvistelser. Många uthyrare i Skåne använder sig av just kortidsvistelser under sommarhalvåret. Det finns mycket pengar att tjäna på denna marknad.

Samtidigt kan det vara svårt att granska gästerna. Personer som hyr ut sina bostäder på lång sikt kommer säkerligen granska hyresgästerna. Kortidsgäster är dock inte lika villiga att genomgå denna process. Som uthyrare vill du inte heller behöva kontrollera varje gäst. Det kan nämligen handla om ett trettiotal olika gäster under ett helt år.

Man kan säga att många underskattar arbetet som ligger bakom att bedriva uthyrning. Det är inte en passiv inkomst om du inte ställer krav på dina gäster. Dessa krav kan exempelvis inkludera ordentlig städning. Samtidigt bör det poängteras att gäster som måste städa inte kommer vara villiga att betala lika hög avgift som för en bostad där allt ingår.

Som uthyrare måste du därför tänka till gällande din inställning till detta. En passiv inkomst betyder att du endast behöver göra en begränsad arbetsinsats varje månad för att få dina pengar. Det kan vara svårt att hålla sig till denna strategi när man måste hantera andra människor. Människor som du inte känner har nämligen potential att skapa nya problem för dig som du inte hade räknat med.

Vi kan dock konstatera att majoriteten av semestergästerna brukar sköta sig bra, även om ett fåtal kan orsaka skador.

Finns det andra smarta passiva inkomster?

Det finns gott om möjligheter till att tjäna passiva inkomster. Det brukar dock krävas en stor arbetsinsats i början för att kunna nå till slutmålet. E-handelsverksamheter har blivit mycket populärt. Vapenation.se är bara ett exempel.

Ur ett perspektiv skulle man kunna säga att fastighetsinvesteringar var mer populärt förr i tiden. Det fanns nämligen begränsade inkomstmöjligheter under stora delar av 1900-talet och tidigare. Samtidigt kommer det alltid finnas pengar att tjäna på denna marknad. Människor måste nämligen ha en fast bostad. De kommer också vilja bo någonstans när de semestrar.

Detta behov kommer inte heller försvinna inom en överskådlig framtid.