Skåne är en av Sveriges mest attraktiva regioner

Det finns många anledningar till detta. Landskapet har ett gynnsamt klimat och närheten till Europa betyder mycket. Storstaden Köpenhamn är aldrig långt borta och där finns bland annat Skandinaviens största…

Nyttan av en försäkring

Du vet aldrig vad som kan hända här i livet. Dels kan du eller din familj råka ut för olyckor, men något kan även ske med din bostad. För att…

Är det lönsamt att hyra ut sin bostad?

Denna fråga har man många gånger försökt besvara. Krasst sett kan man säga att fastighetsinvesteringar alltid är goda investeringar så länge det politiska klimatet är bra. Med detta menar vi…